POLÍTICA DE PRIVACITAT

De conformitat amb la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i amb el seu Reglament de desenvolupament, aprovat pel RD 1720/2007, de 21 de desembre, les dades personals facilitades pels usuaris i clients de MAC MOBLES CCS, S.L. (en endavant “MAC MOBLES Descans” ) a través de la seva pàgina web, queden incorporades al corresponent fitxer automatitzat que es troba degudament inscrit i del que és responsable MAC MOBLES Descans.

MAC MOBLES Descans és la titular de la página web descans.macmobles.com i de la resta de dominis que té registrats i que redireccionen a aquesta pàgina, amb l’objecte d’informar, oferir, publicitar i vendre mobiliari i articles decoració a clients finals, que al seu torn poden ser persones físiques o jurídiques.

MAC MOBLES Descans recull i emmagatzema les dades de:

a) Els usuaris de la pàgina web que de forma voluntària vulguin rebre informació sobre els productes o serveis que s’ofereixen i que s’hagin registrat amb aquesta finalitat.

b) Els clients que per tal d’efectuar les seves compres han hagut de facilitar les seves dades personals, de contacte, de lliurament i de pagament per formalitzar l’operació.

MAC MOBLES Descans recollirà dades d’usuaris i clients a través dels formularis habilitats a la pàgina web descans.macmobles.com a aquest efecte. En cas que no es complimentin els camps que siguin requerits com obligatoris no es podrà continuar amb l’operació de registre i per tant no es podrà efectuar cap compra de productes, ni accedir als serveis especials per a usuaris registrats.

Queda prohibit el registre de dades a la pagina web als menors de 14 anys sense el consentiment dels seus representants legals. L’usuari serà responsable de la veracitat de totes les dades aportades i concretament de l’edat que s’exigeix informar en el formulari de registre.

D’haver atorgat prèviament el seu consentiment exprés, utilitzarem la seva adreça de correu electrònic per a l’enviament de comunicacions comercials. Vostè pot donar-se de baixa de les mateixes en qualsevol moment, enviant un missatge a la nostra adreça de contacte aquí descrita o fent clic al link previst per a això en l’e-mail amb la comunicació comercial.

Base normativa Art. 6.1 LOPD, Art. 21.1 LSSI

L’usuari, mitjançant la marcació de la casella corresponent en cada cas, accepta expressament i de forma lliure i inequívoca que les seves dades personals siguin tractades per MAC MOBLES Descans per a les finalitats per a les que han estat facilitades. L’usuari garanteix que les dades facilitades son verídiques i assumeix l’obligació de comunicar-ne qualsevol modificació. En el cas que les dades siguin inexactes, incomplertes o hagin deixat de ser necessàries per a la seva finalitat, MAC MOBLES Descans les cancel·larà, esborrarà o bloquejarà.

Els servidors del website podran detectar de forma automàtica l’adreça IP i el nom de domini utilitzats per l’usuari. Aquesta informació és enregistrada en un fitxer d’activitat del servidor degudament inscrit i que permet el posterior processament de les dades amb la finalitat d’obtenir medicions exclusivament estadístiques que permetin conèixer el nombre d’impressions de pàgines, visites realitzades als serveis web, ordre de visites, punts d’accés, etc.

MAC MOBLES Descans pel seu compte, o el d’un tercer contractat per a la prestació de serveis de medició, pot utilitzar cookies (Política de Cookies) quan un usuari navegui pel website. Les cookies son fitxers enviats al navegador per mitjà d’un servidor web amb la finalitat d’enregistrar les activitats de l’usuari durant el temps de navegació. Les cookies utilitzades pel website s’associen exclusivament amb un usuari anònim i al seu ordinador, i no proporcionen per si mateixes dades personals de l’usuari.

Mitjançant la utilització de cookies resulta possible que el servidor on es troba ubicat el website, reconegui el navegador web utilitzat per l’usuari amb la finalitat de millorar la navegació. En qualsevol cas, l’usuari té la possibilitat de configurar el seu navegador per a ser avisat de la recepció de cookies i per impedir la seva instal·lació al seu equip.

Les cookies utilitzades en aquest website tenen, en qualsevol cas, caràcter temporal amb la única finalitat de fer més efectiva la transmissió ulterior. En cap cas seran utilitzades per a recollir informació de caire personal.