GARANTIA

Tots els nostres productes estan fabricats per empreses amb una gran experiència i aplicant els darrers avanços tecnològics, oferint la millor garantia de satisfacció.

Cobertura de la garantía

Per reclamar sobre possibles defectes en un producte coberts per la garantia, haurà d’adjuntar-se sempre la factura original de compra.

MacMobles Descans valorarà la seva reparació, substitució o devolució de qualsevol de les parts danyades del producte sense càrrec algun, sempre que es tracti de defectes de fabricació.

La decisió de reparar o de substituir els productes defectuosos serà presa per MacMobles Descans com a professional, i atenent a la naturalesa de cada producte.

No s’inclou en la nostra garantia

Els defectes per un ús inadequat, mal emmagatzematge, brutícia, ús de la força, danys per aigua o foc, càrregues excessives, humitat o taques en el matalàs, utilització de productes químics, o reparacions efectuades per terceres persones.

Utilització del matalàs sense una base adequada o deformada.

Forats, taques en el teixit, fils descosits, o altres imperfeccions similars, que no siguin reclamades al moment del lliurament, o dins de les 24hrs següents a la seva recepció.

Les toleràncies respecte a les mesures de llarg, ample, i gruix poden admetre variacions de +/- 3 cm.

Des de l’inici de l’ús del matalàs es produeix un assentament normal de les capes internes que oscil·la entre +0/-2 (norma UNE-EN 1334:1996). Aquesta circumstància totalment normal no dóna dret a reparació o a compensació alguna.

Normes d’ús

Els matalassos de làtex, viscoelástica, o escuma poden ser doblegats i enrotllats per facilitar el transport, aquest fet no perjudica en absolut les qualitats, característiques o prestacions d’aquests.

No saltar o posar-se dempeus sobre el matalàs.

Doblegar les cantonades del matalàs pot resultar perjudicial

Una base en males condicions danyarà el teu matalàs.

És aconsellable mantenir net i protegit el matalàs de la humitat i agents externs amb una funda.

És important i recomanable la utilització d’una base, somier o canapè del mateix fabricant i de la mateixa mesura que el matalàs.

És convenient canviar de posició el matalàs una vegada al mes, girant de cap a peus i de peus a cap. Els matalassos de làtex hauran amés de girar-se d’a dalt a a baix i d’a baix a dalt. Aquesta pràctica és molt recomanable per a l’ús de tota la base del matalàs en el descans