CONDICIONS DE COMPRA

Les presents Condicions Generals d’Ús i de la Contractació (en endavant, “les Condicions Generals”) regeixen, juntament amb la Política de Privadesa i la Política de Cookies, l’accés i la utilització del lloc web accessible mitjançant el nom de domini www. descans.macmobles.com i els seus subdominis (en endavant, “el Lloc Web”), així com la contractació de productes i / o serveis a través d’aquest. El simple accés al Lloc Web atribueix a qui ho realitza la condició d’Usuari del lloc web (en endavant, “el” Usuari “) i implica l’acceptació de tots els termes inclosos en aquestes Condicions Generals. En cas de no estar d’acord amb aquestes Condicions Generals, l’Usuari ha d’abandonar immediatament el lloc web sense utilitzar-lo.

Per mitjà de l’acceptació de les presents Condicions Generals, l’Usuari manifesta:

  • Que ha llegit, entén i comprèn el aquí exposat.
  • Que és major d’edat d’acord amb la normativa vigent en el seu lloc de residència, en cas contrari el menor haurà de comptar amb l’autorització dels seus representants legals.
  • Que, en cas que es disposi a contractar algun producte i / o servei, té capacitat suficient per a això.
  • Que assumeix totes les obligacions aquí disposades.

L’Usuari ha de llegir atentament les presents Condicions Generals cada vegada que accedeixi al Lloc Web, ja que el mateix i aquestes Condicions Generals poden patir modificacions.

El titular del lloc web es reserva la facultat de realitzar, en qualsevol moment, qualsevol modificació o actualització dels seus continguts i serveis, de les presents Condicions Generals i, en general, de quants elements integren el disseny i configuració del Lloc Web.

La modificació d’aquestes condicions generals no afectarà als béns o promocions que haguessin estat adquirits prèviament a la modificació.

En cas que MAC MOBLES encarregui a un tercer de confiança la custòdia de les successives versions de les condicions generals, ambdues parts reconeixen com a única versió vàlida d’aquestes condicions en cada moment aquella que consti a la base de dades del tercer de confiança.

  1. Informació general del lloc web

En compliment del que estableix l’article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, a continuació, s’ofereix la informació general del lloc web:

Titular: MAC MOBLES CCS, S.L. (En endavant, “MACMOBLES DESCANS “).

Domicili social: Molí d’en Saborit, 2 08500-Vic (Barcelona)

C.I.F .: B63756456

Correu electrònic: Contacta aquí

Telèfon: 938833299

MAC MOBLES CCS, S.L. es troba inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, ​​volum 37.573, full B310236,

foli 145, Inscripció 1ª.

  1. Condicions d’Ús

2.1. Accés al lloc web

El simple accés al Lloc Web és gratuït excepte pel que fa al cost de la connexió a través de la xarxa de telecomunicacions subministrada pel proveïdor d’accés contractat per l’Usuari.

2.2. Necessitat de Registre

La utilització de determinats serveis i continguts podrà estar condicionada al Registre previ de l’usuari.

Les dades introduïdes per l’Usuari hauran de ser exactes, actuals i veraces. L’Usuari registrat serà responsable en tot moment de la custòdia de la seva contrasenya, assumint en conseqüència qualsevol dany i perjudici que poguessin derivar-se del seu ús indegut, així com de la cessió, revelació o pèrdua del mateix. A aquests efectes, l’accés a àrees restringides i / o l’ús dels serveis i continguts realitzat sota la contrasenya d’un usuari registrat es reputaran realitzats per aquest usuari registrat, qui respondrà en tot cas d’aquest accés i ús.

2.3. Normes d’utilització del lloc web

L’Usuari s’obliga a utilitzar el Lloc Web i tot el seu contingut i serveis conforme al que estableix la llei, la moral, l’ordre públic i en les presents Condicions Generals. Així mateix, s’obliga fer un ús adequat dels serveis i / o continguts del lloc web ia no utilitzar per realitzar activitats il·lícites o constitutives de delicte, que atemptin contra els drets de tercers i / o que infringeixin la regulació sobre propietat intel·lectual i industrial, o qualsevol altra norma de l’ordenament jurídic aplicable.

L’Usuari s’obliga a no transmetre, introduir, difondre i posar a disposició de tercers, qualsevol tipus de material i informació (dades, continguts, missatges, dibuixos, arxius de so i imatge, fotografies, programari, etc.) que siguin contraris a la llei, la moral, l’ordre públic i les presents Condicions Generals. A títol enunciatiu, i en cap cas limitatiu o excloent, l’Usuari es compromet a:

I.- No introduir o difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic, d’apologia del terrorisme o que atemptin contra els drets humans.

II.- No introduir o difondre a la xarxa programes de dades (virus i programari nociu) susceptibles de provocar danys en els sistemes informàtics del proveïdor d’accés, els seus proveïdors o tercers Usuaris de la xarxa Internet.

III.- No difondre, transmetre o posar a disposició de tercers qualsevol tipus d’informació, element o contingut que atempti contra els drets fonamentals i les llibertats públiques reconeguts constitucionalment i en els tractats internacionals.

IV.- No difondre, transmetre o posar a disposició de tercers qualsevol tipus d’informació, element o contingut que constitueixi publicitat il·lícita o deslleial.

V.- No transmetre publicitat no sol·licitada o autoritzada, material publicitari, “correu brossa”, “cartes en cadena”, “estructures piramidals”, o qualsevol altra forma de sol · licitació, excepte en aquelles àrees (tals com espais comercials) que hagin estat exclusivament concebudes per a això.

VI.- No introduir o difondre qualsevol informació i continguts falsos, ambigus o inexactes de manera que indueixi a error als receptors de la informació.

VII.- No suplantar altres Usuaris utilitzant les seves claus de registre als diferents serveis i / o continguts del Lloc Web.

VIII.- No difondre, transmetre o posar a disposició de tercers qualsevol tipus d’informació, element o contingut que suposi una violació dels drets de propietat intel·lectual i industrial, patents, marques o copyright que corresponguin als titulars del Lloc Web o de tercers.

IX.- No difondre, transmetre o posar a disposició de tercers qualsevol tipus d’informació, element o contingut que suposi una violació del secret de les comunicacions i la legislació de dades de caràcter personal.

L’Usuari s’obliga a mantenir indemne a MACMOBLES DESCANS  davant de qualsevol possible reclamació, multa, pena o sanció que pugui venir obligada a suportar com a conseqüència de l’incompliment per part de l’Usuari de qualsevol de les normes d’utilització abans indicades, reservant-se, a més, MACMOBLES DESCANS  el dret a sol·licitar la indemnització per danys i perjudicis que correspongui.

De vegades, MACMOBLES DESCANS  facilitarà a l’Usuari a través de les seves comunicacions, com ara els butlletins diaris, un enllaç que li permetrà accedir al seu compte personal. Aquest accés es durà a terme a través d’una adreça única i privada, de manera que l’Usuari no necessitarà introduir les seves claus d’accés al Lloc web.

 

En conseqüència, l’Usuari haurà de tractar les comunicacions de MACMOBLES DESCANS  de forma confidencial i abstenir-se de renviarlas a tercers, a fi d’evitar accessos no autoritzats a la informació privada del seu compte.

2.4. Exclusió de Responsabilitat

L’accés de l’Usuari al Lloc Web no implica per MACMOBLES DESCANS  l’obligació de controlar l’absència de virus, cucs o qualsevol altre element informàtic danyós. Correspon a l’Usuari, en tot cas, la disponibilitat d’eines adequades per a la detecció i desinfecció de programes informàtics nocius.

MACMOBLES DESCANS  no es responsabilitza dels danys produïts en el programari i equips informàtics dels Usuaris o de tercers durant la utilització dels serveis oferts en el Lloc Web.

MACMOBLES DESCANS  no es responsabilitza dels danys o perjudicis de qualsevol tipus produïts en l’Usuari que portin causa d’errors o desconnexions a les xarxes de telecomunicacions que produeixin la suspensió, cancel·lació o interrupció del servei del Lloc Web durant la prestació del mateix o amb caràcter previ.

2.5. Continguts i serveis enllaçats a través del Lloc Web

El servei d’accés al Lloc Web pot incloure dispositius tècnics d’enllaç, directoris i fins i tot instruments de recerca que permeten a l’Usuari accedir a altres pàgines i Portals d’Internet (en endavant, “Llocs enllaçats”). En aquests casos, MACMOBLES DESCANS  només serà responsable dels continguts i serveis subministrats als llocs enllaçats en la mesura que tingui coneixement efectiu de la il·licitud i no hagi desactivat l’enllaç amb la diligència deguda. En el cas que l’Usuari consideri que existeix un Lloc Enllaçat amb continguts il·lícits o inadequats podrà comunicar a MACMOBLES DESCANS , sense que en cap cas aquesta comunicació comporti l’obligació de retirar el corresponent enllaç.

En cap cas, l’existència de Llocs Enllaçats ha de pressuposar la formalització d’acords amb els responsables o titulars dels mateixos, ni la recomanació, promoció o identificació de MACMOBLES DESCANS  amb les manifestacions, continguts o serveis proveïts.

MACMOBLES DESCANS  no coneix els continguts i serveis dels llocs enllaçats i, per tant, no es fa responsable pels danys produïts per la il·licitud, qualitat, desactualització, indisponibilitat, error i inutilitat dels continguts i / o serveis dels llocs enllaçats ni per qualsevol altre dany que no sigui directament imputable a MACMOBLES DESCANS .

2.6. Propietat intel·lectual i industrial

Tots els continguts del lloc web, entenent per aquests, a títol merament enunciatiu, els textos, fotografies, gràfics, imatges, icones, tecnologia, programari, links i altres continguts audiovisuals o sonors, així com el seu disseny gràfic i codis font, són propietat intel·lectual de MACMOBLES DESCANS  o de tercers, sense que puguin entendre cedits a l’Usuari cap dels drets d’explotació reconeguts per la normativa vigent en matèria de propietat intel·lectual sobre els mateixos.

Les marques, noms comercials o signes distintius són titularitat de MACMOBLES DESCANS  o tercers, sense que pugui entendre que l’accés al Lloc Web atribueix algun dret sobre els mateixos.

En tot cas, l’Usuari coneix i accepta que les qualificacions i els comentaris que realitzi sobre els productes disponibles a través del lloc web podran ser accessibles per a la resta dels Usuaris del lloc web, incloent-hi la identitat del seu autor.

Sobre tots els comentaris allotjats lliurement per l’Usuari en el Lloc Web, incloguin o no una opinió o descripció dels productes oferts (en endavant, “els continguts”), l’usuari atorga gratuïtament a MACMOBLES DESCANS  una llicència d’ús no exclusiva, de territorialitat mundial i amb la durada màxima prevista legalment. Sobre la base d’aquesta llicència, MACMOBLES DESCANS  podrà explotar lliurement els drets de reproducció, transformació, distribució i comunicació pública dels Continguts, únicament amb la finalitat de poder prestar els serveis oferts per MACMOBLES DESCANS  i publicitar els seus productes i serveis.

 

  1. Condicions de Contractació

3.1. Registre de l’Usuari

La utilització dels serveis prestats per MACMOBLES DESCANS  implica la necessitat de registre de l’Usuari en el Lloc Web.

L’Usuari haurà de procedir al seu registre indicant el seu nom complet, adreça de correu electrònic. Un cop completat el registre, s’enviarà un missatge al compte de correu designat amb un enllaç que l’Usuari haurà de seguir per confirmar que disposa d’accés a la mateixa.

En tot cas, s’exigirà que l’Usuari accepti les presents Condicions Generals, així com la Política de Privadesa i la Política de Cookies.

Una vegada que l’Usuari està registrat correctament al web pot en tot moment accedir a “El meu compte”. A través de “El meu compte” l’Usuari pot modificar les seves dades personals, així com les dades relacionades amb l’enviament de comandes, comprovar si té comandes pendents de lliurament.

3.2. Condicions d’enviament

MACMOBLES DESCANS  únicament envia els seus productes a: Espanya Peninsular i Illes Balears. No serà possible realitzar el procés de compra a través del lloc web a destins diferents dels indicats.

La compra de productes en el Lloc Web està subjecta al pagament de despeses d’enviament, a compte del comprador.

Les despeses d’enviament apareixeran detallats al final del procés de compra, i haurà d’escollir la modalitat d’enviament desitjada. Aquestes despeses d’enviament aniran a càrrec de l’usuari en la seva totalitat.

De forma prèvia a l’acceptació del preu mitjà de l’opció “Finalitzar Compra” podrà conèixer el preu final complet de la seva comanda, desglossat, si escau, l’import dels increments o descomptes aplicats, així com les despeses de transport, impostos, aranzels o altres serveis addicionals.

MACMOBLES DESCANS  es reserva el dret d’oferir promocions temporals en les que el transport pugui ser gratuït.

 

MACMOBLES DESCANS  no pot fer-se responsable de la demora en el lliurament de les comandes per causes no imputables directament a MACMOBLES DESCANS , casos fortuïts o de força major.

Les despeses d’enviament dalt esmentats inclouen a més del transport dels productes, el seu embalatge en caixes especialment dissenyades per a transportar el bé adquirit, l’assegurança contra pèrdua o trencament, així com l’IVA.

En cap cas queda inclòs el muntatge del bé adquirit.

3.3. comandes

IMPORTANT: Es considera que la comanda inicia el seu curs quan es confirma el cobrament en compte bancari o, en cas de pagament finançat, es rep l’aprovació definitiva per part de l’entitat que concedeix el crèdit.

Els productes amb mesures especials o fabricats per encàrrec per al client no admetran canvi o devolució i en cas d’anul·lació, passats més de cinc dies des de la confirmació de la comanda, perdran l’import abonat.

3.4. Termini de lliurament

El termini de lliurament s’indica a la fitxa dels productes i oscil·larà entre 10 i 45 dies hàbils com a termini màxim, podent variar segons la zona de lliurament. Es computarà per dies laborals (de dilluns a divendres) des del moment en què es faci efectiva la tramitació de la seva comanda, després de la confirmació del pagament.

A causa de l’estacionalitat en el sector del moble i decoració, informem que no es consideren períodes hàbils per a la producció i el transport de mercaderies els compresos entre el 23 de desembre i fins al 7 de gener, els dies previs a la Setmana Santa i la pràctica totalitat del mes d’agost.

En el cas que figurin diversos terminis de lliurament en una mateixa ordre de compra, aquesta es realitzarà de forma conjunta dins el termini més gran dels productes que integren la seva comanda.

Per raons de logística interna, pot ser que una mateixa compra tingui enviaments parcials amb dates de lliurament diferents.

Si es desitja el lliurament d’una comanda en un termini posterior a l’indicat en la fitxa de producte, haurà de comunicar per mail a l’adreça de correu electrònic de l’establiment responsable de la venda en rebre la confirmació de comanda i es realitzarà l’enviament en les dates sol·licitades.

Després, la mercaderia només es podrà retenir en els magatzems un màxim de 20 dies naturals des de la data pactada de lliurament i transcorregut aquest termini tindrà un recàrrec mensual addicional del 10% del valor de la comanda per despeses d’emmagatzematge.

En cas d’incompliment de la data de lliurament en més de 30 dies laborables, el comprador podrà optar per anul·lar la comanda mitjançant carta certificada amb justificant de recepció a la societat responsable de la venda i obtenir l’import abonat segons la modalitat de pagament utilitzada o mitjançant transferència. L’incompliment en el lliurament no es considerarà tal si ha estat retardat per voluntat pròpia del comprador o si no s’ha pogut localitzar al mateix a través de les dades facilitades.

MACMOBLES DESCANS  no serà responsable si no es porta a terme el lliurament de la comanda en el seu termini per casos de força major o cas fortuït.

De la mateixa manera quedarà alliberada del compliment de les seves obligacions de lliurament previstes en aquestes condicions generals declinant tota responsabilitat referent a això en els següents supòsits:

-Impagament total o parcial pel client de l’ordre de compra.

-Inexactitud de les dades requerides al client en emplenar l’ordre de compra.

-Impossibilitat de lliurament de la comanda en el lloc indicat per falta d’accés adequat o qualsevol altra causa atribuïble al client.

3.5. lliurament

Els lliuraments es realitzen de dilluns a divendres (no festius) en horari de matí o de tarda, havent acordat prèviament la cita amb el client, qui haurà de verificar la conformitat de la comanda i el perfecte estat de la mercaderia.

Si el lliurament no es pot realitzar el dia acordat causa de l’absència del client o de dificultats d’accés no assenyalades prèviament, es generaran unes despeses addicionals equivalents a un nou lliurament i fins i tot recàrrec per costos d’emmagatzematge que haurà d’abonar segons el preu de mercat.

Si voleu modificar la data de lliurament prèviament acordada ha d’avisar amb un mínim de 72 hores d’antelació a través dels mitjans facilitats per l’empresa de transport.

Determinats complements de descans, s’envien al domicili del client a través d’empreses de transport urgent, sense notificació prèvia i sense desembalar.

Si el client no es troba en aquest moment en el seu domicili es deixarà un avís i es retindrà el producte durant 10 dies per a realitzar un nou lliurament. Passat aquest termini el client es farà càrrec de les despeses de devolució.

En cas que s’adverteixin desperfectes en el moment de la recepció caldrà notificar-les en un termini màxim de 24 hores enviant un correu electrònic a infodescans@macmobles.com. En aquest cas, es repararan o substituiran els productes defectuosos en el termini més breu possible.

Mai s’ha de llençar l’embalatge dels productes fins a comprovar que es troben en perfecte estat i verificar que coincideixen amb els que va demanar. Tampoc Traieu els articles de descans com matalassos, coixins i llençols, abans d’assegurar-se que es corresponen amb la seva comanda ja que, per raons d’higiene, aquests no admetran canvi o devolució una vegada retirada la seva bossa de transport, sens perjudici de la substitució de aquells que tinguessin defectes de fabricació.

La manca d’observacions del client en el moment del lliurament equival a la seva conformitat plena amb els productes rebuts.

Excepte en el cas de defectes ocults no s’admetrà cap reclamació després de la recepció dels productes per part del client si aquest no ha seguit el procediment detallat anteriorment.

Les empreses autònomes i independents a MACMOBLES DESCANS  que realitzin el transport i lliurament seran les úniques responsables de qualsevol dany o perjudici ocasionat al client per la prestació dels mateixos.

3.6. Accés al lloc de lliurament

El client ha d’assegurar que les dimensions dels articles adquirits no suposaran problemes d’accessibilitat a l’immoble on s’efectua el lliurament a través de portes, passadissos, ascensors, replans, etc. i advertirà de qualsevol dificultat que pogués impedir la instal·lació (parets de Pladur, terres en mal estat, etc.)

No s’autoritza l’ús de politges o mecanismes similars per pujar o baixar articles per la façana de l’edifici.

En cas de ser necessari, la contractació de mitjans mecànics com grues o elevadors, així com el seu cost i risc seran exclusivament a càrrec del client i s’ha de comunicar amb antelació per coordinar el lliurament.

De la mateixa manera el client ha d’informar, per solucionar possibles problemes, si el domicili es troba en una àrea de difícil accés per a vehicles, dins de zones amb horari delimitat de càrrega i descàrrega o allunyat de nuclis de població.

3.7. Cessió de riscos

El lliurament es realitzarà mitjançant la posada a disposició del producte per MACMOBLES DESCANS  o per un tercer a compte de l’anterior, a l’adreça indicada pel client en la gestió de compra.

El client assumeix els riscos de deteriorament, danys i pèrdua des del moment en què els productes haguessin estat posats a la seva disposició d’acord amb aquesta clàusula.

3.8. garantia

Els articles adquirits i relacionats en aquest contracte, d’acord amb la Llei 3/2014 que modifica el Reial Decret Legislatiu 1/2007 sobre Garanties en la venda de béns de consum, queden garantits, amb caràcter general, davant qualsevol defecte de fabricació o disconformitat durant un termini de dos anys des de la data de la recepció de cada un d’ells reconeixent al client seu dret a la reparació de l’article, la seva substitució, la rebaixa del preu i la resolució del contracte. A partir del sisè mes s’ha d’acreditar per la part compradora, que els vicis o defectes detectats tenien el seu origen en la data de lliurament dels mateixos.

Per exigir la garantia es requereix la presentació de la factura de compra, així com un informe detallat dels defectes, mitjançant correu electrònic o carta certificada en la direcció de MACMOBLES DESCANS  responsable de la venda. La garantia només és vàlida a l’adreça de lliurament de la comanda i perdrà el seu valor si s’alteren, modifiquen o substitueixen dades de la factura.

La garantia no cobreix els desplaçaments, ni les deficiències ocasionades per negligències, cops, ús o manipulació indeguda, instal·lació incorrecta no efectuada pel servei tècnic autoritzat o materials sotmesos a desgast pel seu ús normal.

Determinades característiques normals de les matèries naturals (vetes, nusos, marques a la pell …) són signes d’autenticitat i embelleixen un producte, no sent causa de reclamació.

PROMOCIÓ 100 NITS DE PROVA: En el cas que el comprador decideixi acollir-se a la promoció 100 nits de prova, el comprador podrà exercir el seu dret al canvi entre els 90 i 100 dies posteriors a la data de lliurament. En cap cas es retornarà l’import de la compra. El comprador podrà escollir qualsevol altre model de la mateixa naturalesa i mida. En el cas que el model escollit sigui d’un import superior al comprador abonarà la diferència i si és inferior MACMOBLES DESCANS , li retornarà l’import resultant un cop descomptats els costos en concepte de transports o altres despeses. Aquest segon matalàs ja no podrà gaudir de la promoció de les 100 NITS DE PROVA ni de cap altre canvi.

El comprador haurà de retornar el matalàs en el seu embalatge d’origen, que haurà d’estar en perfecte estat. El cost de recollida del matalàs és de 30 € per matalassos de mesures 75,80,90 i 105cm d’amplada i per matalassos de mesures 110, 120,135,140,150,160,180,200cm d’amplada l’import del servei de recollida serà de 50€

TARIFES SERVEIS POST-VENDA

Les despeses que s’originin la reparació de peces no imputables a MACMOBLES DESCANS , aniran a càrrec del client sota les següents tarifes, impostos no inclosos.

Desplaçament camió per a transports i, desplaçament i mà d’obra operari (a comptar des dels nostres magatzems) hauran de ser consultats pel client aquí

3.9. Selecció dels productes per l’Usuari

Tot Usuari registrat podrà contractar a través del lloc web la compra de productes.

El procés de compra a MACMOBLES DESCANS  es basa en una cistella virtual, a la qual l’Usuari pot afegir els productes que desitgi adquirir.

Per afegir productes a la cistella de la compra, un cop l’Usuari es troba a la pàgina de descripció del producte i seleccionades les opcions de personalització disponibles, ha de seleccionar l’opció “Afegir a cistella” facilitada.

En tot moment l’Usuari pot accedir i modificar el contingut de la cistella.

3.10. Tramitació de la comanda

Un cop es trobin en la cistella de la compra els productes que desitgi adquirir, l’Usuari podrà iniciar la tramitació de la comanda, seleccionant l’opció “Veure cistella”, opció que mostrarà a l’Usuari el contingut de la cistella virtual, permetent la modificació dels productes seleccionats i la seva eliminació de la cistella de la compra.

L’Usuari ha d’assegurar que els productes indicats en pantalla són els que desitja adquirir i seleccionar d’entre les zones geogràfiques llistades la corresponent a l’adreça d’enviament. En aquest punt es mostra el preu total dels productes seleccionats i les despeses d’enviament generats. També en aquest apartat, l’Usuari podrà visualitzar, si és el cas, les promocions automàticament aplicades a la seva comanda.

Fent clic “SEGÜENT”, l’Usuari accedeix a un panell on haurà d’indicar les dades d’enviament; per prosseguir amb el procés de contractació, l’Usuari ha d’omplir la informació de l’enviament, incloent el seu nom complet, telèfon i adreça, omplint tots els camps marcats com obligatoris. En aquest apartat l’Usuari podrà incloure les informacions útils que consideri necessàries per al missatger, si bé MACMOBLES DESCANS  no pot garantir el seu compliment.

Si l’Usuari desitja que l’adreça de facturació sigui diferent de la d’enviament, haurà de marcar la casella “La meva adreça de facturació és diferent de la de lliurament” i omplir la informació corresponent. En aquest mateix apartat, l’Usuari pot afegir un missatge per al destinatari, indicat especialment en el cas de regals.

En la següent fase del procés de compra, l’usuari haurà de seleccionar la forma de pagament. En aquest moment s’indica de nou a l’Usuari l’import exacte a pagar, resultant de sumar el preu dels productes i les despeses d’enviament i muntatge.

Seguint l’enllaç “REALITZAR LA COMANDA”, es conduirà a l’Usuari a la passarel·la de pagament seleccionada. Un cop tramitat el pagament correctament, es tramitarà la comanda de forma automàtica, confirmant en pantalla la informació de la comanda i enviant un correu electrònic a l’Usuari confirmant l’operació.

 

MacMobles disposa d’una xarxa de 32 botigues ubicades a Catalunya. L’Usuari podrà optar per l’opció “RECOLLIDA A BOTIGA” de forma gratuïta. Abans de finalitzar la comanda, haurà de marcar la botiga en la que desitgi recollir la compra realitzada. Un cop el producte estigui a disposició de la botiga, se li comunicarà mitjançant un correu electrònic perquè pugui passar a recollir-lo en un termini màxim de 5 dies.

3.11. Preu dels productes

Els preus dels productes són els indicats en la descripció que se’ls adjunta. Tots els preus indicats en la descripció de producte s’expressen en la moneda Euro (€) i inclouen l’Impost sobre el Valor Afegit (I.V.A.).

3.12. Forma de pagament

La compra de productes a través del web de MACMOBLES DESCANS  permet les següents formes de pagament:

– Pagament amb targeta de dèbit o crèdit (VISA, MASTERCARD i AMERICAN EXPRESS) a través d’un TPV virtual.

– Pagament mitjançant plataformes de pagament finançat.

– Transferència bancària (si la transferència no és rebuda en 48h., Es procedirà a l’anul·lació de la comanda).

– Pagament mitjançant Pay-Pal.

Per utilitzar la targeta de crèdit a través d’un TPV virtual, el comprador ha d’omplir un formulari indicant el nom del propietari de la targeta, tipus de targeta, data de caducitat de la targeta i codi de seguretat.

MACMOBLES DESCANS  no té accés a les dades bancàries vinculats als mitjans de pagament i no coneix ni registra aquestes dades durant l’operació de pagament.

3.13. Confirmació de la recepció de l’acceptació

Un cop finalitzat el procés de compra, l’usuari rebrà, a l’adreça de correu electrònic designada en el formulari de registre, una comunicació especificant les característiques del producte, preu, forma d’enviament seleccionada, data de contractació, número de comanda i data de lliurament. Així mateix, es farà arribar a l’adreça de correu electrònic facilitada per l’Usuari un enllaç permanent a les presents condicions de contractació. L’Usuari podrà sol·licitar en qualsevol moment, de forma gratuïta, una còpia de les condicions generals aplicables en cada moment a MACMOBLES DESCANS  o a qualsevol tercer designat per al registre i control de versions, si escau.

3.14. Dret de desistiment.

El comprador disposarà en tot cas d’un termini de catorze (14) dies naturals després de la recepció del producte per exercir el dret de desistiment sense haver de justificar raons o tenir cap sanció.

En cas d’exercici del dret al desistiment el comprador ha de comunicar a MACMOBLES DESCANS  en aquest correuper procedir a la tramitació. El comprador haurà d’enviar una foto per comprovar que la comanda es troba en perfecte estat. El producte ha d’estar en el seu embalatge original i no haver estat usat. Les despeses del transport corren a compte del comprador.

L’import del transport del canvi o devolució dins dels primers 14 dies naturals a la seva recepció és de 30 € per matalassos de mesures 75,80,90 i 105cm d’amplada i per complements com coixins o altres accessoris de semblant volum. Per matalassos de mesures superiors a 105, 120,135,140,150,160,180,200cm d’amplada l’import del servei de recollida serà de 50 €.

 

MACMOBLES DESCANS  reemborsarà les sumes abonades per l’Usuari. No obstant això, el cost de la va enviar inicial, muntatge i devolució del producte serà a càrrec de l’Usuari.

Rebuts els productes sobre els quals recau el desistiment i verificat el seu correcte estat, MACMOBLES DESCANS  tornarà a l’Usuari les sumes abonades en un termini màxim de 30 dies naturals. Els productes que no conservin el seu embalatge original i defectes d’ús poden patir una depreciació.

3.15. Excepcions al dret de desistiment

El dret de desistiment no serà aplicable als contractes que es refereixin a:

a) La prestació de serveis, una vegada que el servei hagi estat completament executat, quan l’execució hagi començat, amb previ consentiment exprés del consumidor i usuari i amb el reconeixement per la seva part que és conscient que, una vegada que el contracte hagi estat completament executat per l’empresari, haurà perdut el seu dret de desistiment

b) El subministrament de béns o la prestació de serveis el preu depengui de fluctuacions del mercat financer que l’empresari no pugui controlar i que puguin produir-se durant el període de desistiment.

c) El subministrament de béns confeccionats conforme a les especificacions del consumidor i usuari o clarament personalitzats.

d) El subministrament de béns que puguin deteriorar-se o caducar amb rapidesa.

e) El subministrament de béns precintats que no siguin aptes per a ser retornats per raons de protecció de la salut o d’higiene i que hagin estat desprecintats després del lliurament.

f) El subministrament de béns que després del seu lliurament i tenint en compte la seva naturalesa s’hagin barrejat de manera indissociable amb altres béns.

  1. Nul·litat i ineficàcia de les clàusules

Si qualsevol clàusula inclosa en aquestes condicions generals fos declarada total o parcialment, nul·la o ineficaç, tal nul·litat o ineficàcia només afectarà a aquesta disposició  la part d’aquesta que resulti nul · la o ineficaç, subsistint les presents Condicions Generals en tota la resta , considerant-se tal disposició total o parcialment per no inclosa.

  1. Legislació aplicable i jurisdicció competent

Aquestes Condicions Generals es regiran i interpretaran d’acord amb la legislació espanyola. MACMOBLES DESCANS  i l’Usuari acorden sotmetre qualsevol controvèrsia que pogués suscitar-se de la prestació dels productes o serveis objecte d’aquestes Condicions Generals, als Jutjats i Tribunals de Vic (Barcelona).